SAMEN KUNNEN KIEZEN!

Geachte ouder(s)/verwant(en)/wettelijk vertegenwoordiger(s) van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking Z(EVMB),

U bent betrokken bij de zorg van een kind, jongere of volwassene met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Dat houdt in dat u expert bent geworden in het lezen van de gedragingen van uw kind, en dat u vaak inschattingen zult maken over wat uw kind wil en nodig heeft. We denken dat de zorg veel kan leren van deze expertise en willen daarom graag met u in contact komen.

Wij zijn Jacqueline en Pála, onderzoekers die werken vanuit het idee dat iedereen recht heeft op het maken van eigen keuzes en het kunnen aangeven van eigen wensen (zelfbepaling), ook mensen met een beperking. Onze vraag is in hoeverre kinderen, jongeren of volwassenen met Z(EVMB) worden betrokken bij belangrijke keuzemomenten in hun leven, zogenaamde transities. En hoe zij hierbij ondersteund kunnen worden. Daarom zoeken wij naar ouder(s) (of verwant(en)) van mensen met Z(EVMB) die een vragenlijst willen invullen en willen meewerken aan een interview.

In deze interviews hopen wij al uw ervaringen te horen over de manier waarop u uw kind betrekt bij belangrijke keuze momenten. Het interview is telefonisch en kan plaats vinden op en tijdstip naar uw keuze.

In de officiële brief (klik hier) kunt u alle details over het onderzoek lezen. Heeft u interesse in deelname óf vragen over het onderzoek? Laat uw contactgegevens dan hieronder achter, dan wordt er z.s.m. telefonisch of per mail contact met u opgenomen. U verplicht zich nog tot niets.

Met vriendelijke groet,
namens Jacqueline M. van Tuyll van Serooskerken


Jacqueline Tuyll van Serooskerken

Pála B. Kúld


zelfbepaling.fgb@vu.nl
Tel. 020 5987480